Prostory pro hodinky a šperky v Kotvě

Pro majitele řady obchodů jsme připravili koncept a realizovali obchodní prostor v obchodním domě Kotva. Je to místo, které má svůj genius loci a také pravidla, která jsme museli dodržet. Jako jakýkoli pracovní prostor jsme museli nejdříve poznat, jaký způsobem obchod funguje a kudy se pohybují potenciání zákazníci. Nejzajímavější výrobky dostaly svá místa, stejně jako běžné zboží.

Vše realizovali naši zkušení truhláři. Stejně jako obvykle, když máme podobné zakázky, montáž probíhá v noci.

Po nějaké době jsem se byla zeptat prodavačky, jak je s prostorem spokojená. Říkala, že díky specifickým prvkům našeho designu k nim chodí i zákazníci, kteří měli původně zamířeno jinam.